Связаться с нами

  • (097) ?601-88-87
    (067) ?493-44-27
    (096) ?830-00-01

Статьи

Стаття 4. Банк Росії виконує наступні функції :. 1) у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово - кредитну політику;

  1. Наступна стаття »

2) монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг;
3) є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування;
Вказівкою ЦБ РФ від 14.11.2001 N 1050-У встановлено граничний розмір розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами. 4) встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;
5) встановлює правила проведення банківських операцій;
6) здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встановлено федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація виконання і виконання бюджетів;
7) здійснює ефективне управління золотовалютними резервами Банку Росії;
8) приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дію та відкликає їх;
9) здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій і банківських груп (далі - банківський нагляд);
10) реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами;
11) здійснює самостійно або за дорученням Уряду Російської Федерації всі види банківських операцій та інших угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;
12) організовує та здійснює валютне регулювання і валютний контроль відповідно до законодавства Російської Федерації;
13) визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними і фізичними особами;
14) встановлює правила бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи Російської Федерації;
15) встановлює і публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;
16) бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації й організовує складання платіжного балансу Російської Федерації; Норми, що передбачають функції Банку Росії з видачі, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, вступають в силу з дня вступу в силу федерального закону про внесення відповідних змін до Федерального закону від 08.08.2001 N 128 ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" (частина 4 статті 97 даного документа). 17) встановлює порядок і умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснює видачу, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти;
18) проводить аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації в цілому і по регіонах, перш за все грошово - кредитних, валютно - фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;
19) здійснює інші функції відповідно до федеральними законами.

Наступна стаття »
До тексту закону »
2) монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг;   3) є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування;   Вказівкою ЦБ РФ від 14

Читайте також

Популярні документи

Новости